Garantie en herroepingsrecht

Garanties worden door de fabrikanten van onze producten en overige accessoires afgegeven. Op alle producten ontvang je een garantie van maar liefst 10 jaar! Deze fabrieksgarantie bepalingen gelden naast de wettelijke garantie, zoals ook is vastgelegd in de algemene voorwaarden thuiswinkel (art. 10). Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Een koepel welke gebruikt wordt op een houten opstand, stenen of zelf gebouwde opstand heeft geen fabrieksgarantiebepalingen. Fabrieksgarantie wordt enkel gegeven op koepels welke op PVC of polyester opstanden gemonteerd zijn.

Wat houdt het herroepingsrecht in?

Voor artikelen die niet op maat gemaakt zijn geldt het volgende:

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Je kan hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Je hebt een bedenktijd van 14 dagen. Let er wel op dat als je een terugbetaling van het volledige aankoopbedrag wenst, de artikelen in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd worden geretourneerd en indien mogelijk in de originele staat van de verpakking zijn verpakt. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruikmaakt van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de herroeping

Je dient de goederen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of  te overhandigen.  Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt voldaan, inclusief eventuele standaardkosten voor de heenzending zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van jouw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering.
Je bent alleen gehouden de eventuele montagekosten te betalen voor de montagedienst tot het moment van ontbinding.

Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden er voor jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen kosten in rekening brengen indien de goederen door jou beschadigd zijn geraakt.

Retourservice

Wanneer je aangeeft de retourzending via de transporteur van Lichtkoepelgigant te retourneren, dan rekenen wij hiervoor slechts €35,-.
De zending dient bij voorkeur in de originele verpakking, maar in ieder geval geschikt voor transport, klaar te zetten op de begane grond.
De kosten voor deze service worden in mindering gebracht van het betaalde bedrag of berekend op een eventuele nieuwe bestelling. 

Eventuele verzendkosten voor het retourneren van losse accessoires zijn voor rekening van de consument. 

Klikt hier voor ons retourformulier.

Schade

Tijdens de bedenktermijn mogen de producten beoordeelt worden en kan jij beslissen of je deze producten wil behouden. Indien je verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling en de producten daardoor zijn beschadigd (denk aan krassen, butsen, barsten), dan mogen wij de hierdoor ontstane waardevermindering verrekenen met het terug te storten bedrag.

Klachten

Wij doen onze uiterste best om jou snel en goed van dienst te zijn. Maar natuurlijk kan er wel eens iets misgaan.
Ook in dat geval zullen wij alles zo goed mogelijk oplossen. Conform de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel ontvang je van ons een inhoudelijke reactie binnen 14 dagen.

Heb je een klacht? Omschrijf deze dan nauwkeurig en vermeld altijd jouw bestelnummer en de aankoopdatum. Meld de klacht zo snel mogelijk op één van de volgende manieren:

of stuur een brief naar:

Lichtkoepelgigant (onderdeel Deurengigant bv)
Nijverheidsweg 10
1442 LD Purmerend NH

Komen wij er niet samen uit? Dan kan je jouw klacht of geschil altijd voorleggen aan de Geschillendommissie. Meer informatie vind je op: https://www.degeschillencommissie.nl/

In het geval van een klacht/geschil kan je ook terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR).